Skip to: Site menu | Main content
Informacje ogólne

Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców (ZSiEB) wchodzi w skład utworzonego w 2009 roku Instytutu Biologii. Siedziba Zakładu mieści się w jednym z budynków kampusu Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, na terenie Biskupina - willowej dzielnicy Wrocławia w bezpośrednim sąsiedztwie Odry. Swoje korzenie Zakład wywodzi z Katedry Zoologii i Ekologii, która funkcjonowała od 1951 roku w strukturach Wydziału Zootechnicznego byłej Akademii Rolniczej.

Example image - aligned to the rightPracownicy i doktoranci Zakładu zajmują się biologią i ekologią wybranych grup bezkręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem roztoczy, mięczaków oraz pasożytniczych płazińców i obleńców. Prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych kierunków: Biologia, Biologia człowieka, Zootechnika, Bioinformatyka, Bezpieczeństwo Żywności, Weterynaria oraz Inżynieria Bezpieczeństwa, w ramach kursów obligatoryjnych oraz fakultatywnych.